Trở Về

[Tính Năng]: Cầu Nguyện Linh Thụ

06-02-2024

Xin chào Quý Tiên Hữu,

 

Tính Năng Hoạt Động Ra Sao ?

1. Sử dụng vật phẩm "Hạc Giấy Cầu Nguyện" để tiến hành chiêu mộ ra tướng đã chọn

2. Khi chiêu mộ sẽ nhận ngẫu nhiên các phần thưởng trong danh sách.

Làm Sao Để Bổ Sung Thêm Tiên Linh

1. Yêu cầu phải có ít nhất 1 Tiên Linh muốn chọn

2. Server đạt đủ số ngày sẽ xuất hiện

Ví dụ: Muốn Lý Bạch xuất hiện trong vòng quay thì Tiên Hữu phải sở hữu ít nhất 1 Tiên Linh Lý Bạch và Server đang tham gia đạt 35 ngày.

3. Thông tin chi tiết:

Tên Tiên Linh Số ngày mở server
Lý Bạch 35
Hà Tiên Cô 49
Tần Thuỷ Hoàng 100
Chu Nguyên Chương 1
Lưu Bang 0
Bách Hoa Tiên Tử 64
Võ Tắc Thiên 42
Mị Nguyệt 120
Lữ Động Tân 60
Lý Long Cơ 70