Trở Về

[Tin Tức]: Thông Tin Liên Thông Server Lần 4

22-02-2024

Thông Tin & Lưu Ý Gộp Máy Chủ

 • Thời gian dự kiến bắt đầu: 09h00 ngày 26/02/2024
 • Thời gian dự kiến kết thúc: 16h00 ngày 26/02/2024

Danh Sách Máy Chủ Gộp

Tên Máy Chủ Liên Thông Server Liên Thông Hoạt Động
S1 - Tiêu Phong S1 - Tiêu Phong sẽ là máy chủ chính của nhóm Nhóm (1) Liên Thông Hoạt Động PvP - PvE
S19 - Chung Vô Diệm
S42 - Mạnh Tử S42 - Mạnh Tử sẽ là máy chủ chính của nhóm
S59 - Lý Bạch
S68 - Lý Long Cơ S68 - Lý Long Cơ sẽ là máy chủ chính của nhóm Nhóm (2) Liên Thông Hoạt Động PvP - PvE
S72 - Tuyệt Thế Cửu Thiên 3
S75 - Tuyệt Thế Cửu Thiên 5
S76 - Ngưu Ma S76 - Ngưu Ma sẽ là máy chủ chính của nhóm
S77 - Tuyệt Thế Cửu Thiên 6
S78 - Cửu Vỹ
S79 - Tuyệt Thế Cửu Thiên 7
S80 - Tuyệt Thế Cửu Thiên 8
S81 - Long Nữ
S82 - Tuyệt Thế Cửu Thiên 9 S82 - Tuyệt Thế Cửu Thiên 9 sẽ là máy chủ chính của nhóm
S83 - Tuyệt Thế Cửu Thiên 10
S84 - Tuyệt Thế Cửu Thiên 11
S85 - Tuyệt Thế Cửu Thiên 12
S86 - Tuyệt Thế Cửu Thiên 13
Những máy từ S87 trở đi sẽ KHÔNG GỘP và thứ tự LIÊN THÔNG hoạt động sẽ là 3 máy chủ liền kề thành 1 nhóm.

Lưu Ý Sau Gộp

I/ Đăng nhập game

Lối vào máy chủ không thay đổi, vẫn có thể vào game theo server cũ trước khi gộp. (Ví dụ, server A và B gộp với nhau: Nhân vật của server A thì vẫn vào server A; Nhân vật của server B thì vẫn vào server B lúc đăng nhập)

II/ Xử lý vấn đề trùng tên

 • Nhân vật trùng tên: không ảnh hưởng
 • Bang trùng tên: không ảnh hưởng

III/ Các cách chơi không phải liên server

 • Luận Kiếm Phong, Bất Chu Sơn, Luyện Hư Hợp Đạo, Lịch Luyện đều bị làm mới. Thứ hạng BXH sẽ dựa vào dữ liệu trước đây của người chơi để tính lại.
 • Tiến độ Phi Thăng Lộ sẽ lấy bên server chính làm chuẩn.

IV/ Đỉnh Côn Luân

 • Làm mới ghi chép khiêu chiến.
 • BXH sẽ căn cứ vào dữ liệu sau khi gộp server để làm mới, phần thưởng cũng làm mới đồng bộ.

V/ Vạn Tiên Tranh Đấu

 • Server bị gộp phải báo danh lại ở giai đoạn báo danh. Server chính không cần báo danh lại.
 • Nếu đã bắt đầu thi đấu, sau khi gộp server gốc sẽ dừng thi đấu nhưng sẽ không thấy được giao diện chiến cục (Hiển thị thông báo: Chưa báo danh không thể vào), không thể chỉnh đội hình. Server sẽ căn cứ vào đội hình đã cài đặt trước đó để tự chiếu đấu, thi đấu kết thúc sẽ phát thưởng bình thường. 

VI/ Động Thiên Phúc, Di Tích Tiên Nhân

 • Sau khi gộp server thì tất cả nội dung sẽ bị làm mới.
 • Lợi ích treo máy ở Động Thiên vẫn được nhận.

VII/ Vấn Đỉnh Tam Cảnh

 • Gộp server với nhóm thường:

a) Chiến báo trở về 0. Tích điểm, xếp hạng và thưởng bậc sẽ bảo lưu. Cần 1 trận chiến đấu để làm mới tích điểm và xếp hạng.

b) Thời gian mùa giải: Lấy mùa giải server chính làm chuẩn để gộp dữ liệu mùa giải.

c) Tặng hoa: Số lần tặng được bảo lưu.

Phần Qùa Bồi Thường Bảo Trì Gộp Server

 • Đối với server bị gộp lần này sẽ được thưởng các ưu đãi sau đây
 • Thời gian gửi: 10h00 ngày 24/02/2024
STT PHẦN THƯỞNG SỐ LƯỢNG
1 Hỗn Độn Linh Diệp 40
2 Hạt Giấy Cầu Nguyện 30
3 Linh Ngọc 3000

Sự Kiện Gộp Server

 • Sau khi hoàn tất bảo trì gộp máy chủ thì các server từ S1 đến S82 sẽ chạy sự kiện [Gộp Máy Chủ]
 • Chi tiết sự kiện này Quý Tiên Hữu có thể xem: Tại Đây