Trở Về

Thông Tin Gộp Máy Chủ Lần 3

17-12-2023

Thông Tin & Lưu Ý Gộp Máy Chủ

 • Thời gian dự kiến bắt đầu: 09h00 ngày 25/12/2023
 • Thời gian dự kiến kết thúc: 15h00 ngày 25/12/2023

Danh Sách Máy Chủ Gộp

Quý Tiên Hữu có thể xem lại lần gộp máy chủ lần 1 để biết máy chủ chính của mình hiện tại là bao nhiêu nha <3.

Ví dụ: Bên dưới Ngọc Nhi ghi S1 - Tiêu Phong (tức bao gồm cả máy chủ S2 đến S4)

LẦN GỘP 1 (nhấn tại đây)

LẦN GỘP 2 (nhấn tại đây)

Tên Máy Chủ (máy chủ chính) Ngày Mở Máy Chủ Liên Thông Server Liên Thông Hoạt Động
S1 - Tiêu Phong 20/07/2023 S1 - Tiêu Phong sẽ là máy chủ chính của nhóm Nhóm (1) Liên Thông Hoạt Động PvP - PvE
S5 - Đoàn Hưng 20/07/2023
S11 - Huyền Trúc 21/07/2023
S19 - Chung Vô Diệm 24/07/2023 S19 - Chung Vô Diệm sẽ là máy chủ chính của nhóm
S25 - Liêm Pha 26/07/2023
S31 - Hàn Tín 30/07/2023
S37 - Hoa Mộc Lan 02/08/2023
S42 - Mạnh Tử 06/08/2023 S42 - Mạnh Tử sẽ là máy chủ chính của nhóm Nhóm (2) Liên Thông Hoạt Động PvP - PvE
S47 - Khổng Tử 11/08/2023
S51 - Trường Bình Công Chúa 16/08/2023
S56 - Tam Tạng Pháp Sư 24/08/2023
S59 - Lý Bạch 30/08/2023 S59 - Lý Bạch sẽ là máy chủ chính của nhóm
S62 - Viên Thiên Canh 06/09/2023
S65 - Lý Thuần Phong 14/09/2023
S66 - Bách Hoa Tiên Tử 18/09/2023
S67 - Lữ Động Tân 23/09/2023
S68 - Lý Long Cơ 29/09/2023 S68 - Lý Long Cơ sẽ là máy chủ chính của nhóm Nhóm (3) Liên Thông Hoạt Động PvP - PvE
S69 - Tuyệt Thế Cửu Thiên 1 05/10/2023
S70 - Tuyệt Thế Cửu Thiên 2 12/10/2023
S71 - Mị Nguyệt 19/10/2023
S72 - Tuyệt Thế Cửu Thiên 3 26/10/2023 S72 - Tuyệt Thế Cửu Thiên 3 sẽ là máy chủ chính của nhóm
S73 - Ngộ Không 02/11/2023
S74 - Tuyệt Thế Cửu Thiên 4 09/11/2023
Những máy từ S75 trở đi sẽ KHÔNG GỘP và thứ tự LIÊN THÔNG hoạt động sẽ là 3 máy chủ liền kề thành 1 nhóm.

Lưu Ý Sau Gộp

I/ Đăng nhập game

Lối vào máy chủ không thay đổi, vẫn có thể vào game theo server cũ trước khi gộp. (Ví dụ, server A và B gộp với nhau: Nhân vật của server A thì vẫn vào server A; Nhân vật của server B thì vẫn vào server B lúc đăng nhập)

II/ Xử lý vấn đề trùng tên

 • Nhân vật trùng tên: không ảnh hưởng
 • Bang trùng tên: không ảnh hưởng

III/ Các cách chơi không phải liên server

 • Luận Kiếm Phong, Bất Chu Sơn, Luyện Hư Hợp Đạo, Lịch Luyện đều bị làm mới. Thứ hạng BXH sẽ dựa vào dữ liệu trước đây của người chơi để tính lại.
 • Tiến độ Phi Thăng Lộ sẽ lấy bên server chính làm chuẩn.

IV/ Đỉnh Côn Luân

 • Làm mới ghi chép khiêu chiến.
 • BXH sẽ căn cứ vào dữ liệu sau khi gộp server để làm mới, phần thưởng cũng làm mới đồng bộ.

V/ Vạn Tiên Tranh Đấu

 • Server bị gộp phải báo danh lại ở giai đoạn báo danh. Server chính không cần báo danh lại.
 • Nếu đã bắt đầu thi đấu, sau khi gộp server gốc sẽ dừng thi đấu nhưng sẽ không thấy được giao diện chiến cục (Hiển thị thông báo: Chưa báo danh không thể vào), không thể chỉnh đội hình. Server sẽ căn cứ vào đội hình đã cài đặt trước đó để tự chiếu đấu, thi đấu kết thúc sẽ phát thưởng bình thường. 

VI/ Động Thiên Phúc, Di Tích Tiên Nhân

 • Sau khi gộp server thì tất cả nội dung sẽ bị làm mới.
 • Lợi ích treo máy ở Động Thiên vẫn được nhận.

VII/ Vấn Đỉnh Tam Cảnh

 • Gộp server với nhóm thường:

a) Chiến báo trở về 0. Tích điểm, xếp hạng và thưởng bậc sẽ bảo lưu. Cần 1 trận chiến đấu để làm mới tích điểm và xếp hạng.

b) Thời gian mùa giải: Lấy mùa giải server chính làm chuẩn để gộp dữ liệu mùa giải.

c) Tặng hoa: Số lần tặng được bảo lưu.

Phần Qùa Bồi Thường Bảo Trì Gộp Server

 • Đối với server bị gộp lần này sẽ được thưởng các ưu đãi sau đây
 • Thời gian gửi: 13h00 chiều ngày 22/12/2023
STT PHẦN THƯỞNG SỐ LƯỢNG
1 Hỗn Độn Linh Diệp 40
2 Hạt Giấy Cầu Nguyện 30
3 Linh Ngọc 3000

 

 • Server phụ bị gộp với server chính trong 1 nhóm thì sever phụ sau khi gộp sẽ được bồi thường phần quà gốc x với số ngày mở chậm so với server chính như sau:
STT PHẦN THƯỞNG GỐC SỐ LƯỢNG
1 Linh Ngọc 500
2 Nguyệt Hoa Linh Diệp 10
3 Nhật Viêm Linh Diệp 10

Ví dụ: Nhóm S2 - S3 - S5 bị gộp thành S2 làm máy chủ chính thì S3 và S5 sẽ nhận thêm thưởng nếu chênh lệch số ngày mở so với S2.

Sự Kiện Gộp Server

 • Sau khi hoàn tất bảo trì gộp máy chủ thì các server từ S1 đến S72 sẽ chạy sự kiện [Gộp Máy Chủ]
 • Chi tiết sự kiện này Quý Tiên Hữu có thể xem: Tại Đây