Trở Về

Thông Tin Đấu Trường Vấn Đỉnh Luận Đạo

11-12-2023

Điều Kiện & Lối Vào

 • Tiên Hữu đạt vượt ải 10 - 40 sẽ mở tính năng
 • Tham gia tính năng tại lối vào ngay giao diện chính [Giang Hồ Chí] của trò chơi.
 • Tính năng khiêu chiến Tiên Hữu liên server.(tức tất cả user ở tất cả server có thể khiêu chiến nhau)

Thời Gian Hoạt Động

+ Thời gian chuẩn bị: hết 03:59:59 ngày 15/12/2023

+ Thời gian khiêu chiến: 04:00:00 ngày 15/12/2023 đến 00:00:00 ngày 21/12/2023

+ Thời gian nhận thưởng: 04:00:00 ngày 21/12/2023

Hướng Dẫn Tính Năng

 • Vân Đỉnh Luận Đạo sẽ gồm 2 giai đoạn Vân Đế và Vân Đỉnh.

Giai đoạn Vân Đế

 • Giai đoạn Vân Đế sẽ bao gồm 6 cấp bậc: Chân Nhân, Thái Chân, Thánh Nhân, Tán Tiên, Thượng Tiên, Tiên Quân. Người chơi cần khiêu chiến người chơi khác để nâng điểm lên cấp bậc cao hơn.

 • Tại mỗi cấp bậc sẽ chia nhỏ làm nhiều chặng và sẽ nhận thưởng khi lên chặng cao hơn. Cấp bậc càng cao thì sẽ cần

 • Ban đầu người chơi tại giai đoạn Vấn Đế có thể khiêu chiến miễn phí, sau đó sẽ phải tốn Lệnh Khiêu Chiến Vấn Đỉnh để khiêu chiến.
 • Lệnh Khiêu Chiến Vấn Đỉnh mỗi ngày có thể mua bằng Linh Ngọc và giới hạn theo cấp độ VIP.
 • Khiêu chiến thành công sẽ nhận điểm tương ứng.

Giai đoạn Vân Đỉnh

 • Sau khi đạt đến bậc Tiên Quân sẽ bước vào giai đoạn Vân Đỉnh.
 • Giai đoạn Vân Đỉnh mỗi lần khiêu chiến sẽ không thay đổi số điểm mà sẽ hoán đổi vị trí xếp hạng cho người khác.

Ví dụ: Tiên Hữu đạt hạng 2 mà đánh thắng người chơi hạng 1 thì vị trí hạng 1 sẽ là của Tiên Hữu (tạm thời).

 • Khiêu chiến tại giai đoạn Vân Đỉnh sẽ dùng đến 5 đội hình. Chỉ cần Tiên Hữu khiêu chiến thắng 3 trận là trận đấu đó sẽ thắng.

Lưu Đội Hình

 • Người chơi có thể lưu đội hình thủ tại giao diện tính năng (tối đa 5 đội hình), mỗi đội ít nhất có 1 Tiên Linh ra trận.
 • Khi thay đổi đội hình Công sẽ không ảnh hưởng đội hình Thủ đã lưu trước đó.

Thưởng BXH & Cấp Bậc

 • Khi kết thúc trận đấu sẽ tiến hành gửi thưởng qua thư nhân vật theo cấp bậc đang đứng.
 • Ví dụ Tiên Hữu đang ở vị trí xếp hạng 51 thì sẽ chỉ nhận thưởng quà TOP 51 - 100 (Không nhận thêm các quà bên dưới trong BXH)
 • Ví dụ Tiên Hữu đang ở vị trí Bậc Tiên Quân thì sẽ chỉ nhận thưởng quà mốc Tiên Quân (Không nhận thêm các quà bên dưới trong BXH)

Chiến Báo

 • Người chơi có thể xem được Chiến Báo của bản thân để xem quá trình chiến đấu cụ thể nhận và bị trừ bao nhiêu điểm
 • Có thể xem lại trận đấu của mỗi trận đã diễn ra