Trở Về

[Thông Tin] Cập Nhật Linh Khí Mới Lần 2

30-01-2024

Kính gửi Quý Tiên Hữu,

Ngọc Nhi xin thông tin thời gian cập nhật và nội dung cập nhật Linh Khí lần này để Quý Tiên Hữu được rõ.

Thời Gian Cập Nhật

Thời gian: 15:00 ngày 01/02/2024

Nội Dung Cập Nhật

Cập Nhật Linh Khí

Tổng đợt này sẽ có 4 Tiên Linh (90 Linh Căn - Hạch Tâm) được cập nhật:

+ Dương Quá:

Thần Điêu Tụ Linh: HP và Linh Lực bản thân +5%
Đàn Chỉ Nhân Diệt: Khi bị tấn công tỉ lệ kích hoạt tăng đến 75%
Cô Cuồng Ngạo Thế:  Trước khi vào trạng thái Cuồng Ngạo, lượt ra tay -3
Huyền Thiết Phá Thiên: Lượt Tụ Lực -1, hệ số giới hạn HP bản thân +10%

+ Thái Văn Cơ:

Kim Chi Ngọc Diệp: Thủ bản thân +6%
Khấp Huyết Trần Tình: Lượt duy trì +2
Lưu Ly Tư Oán: Lượt kích hoạt bị tấn công -2
Hồ Già Bi Ca: Số mục tiêu Bi Thương +1

+ Tế Công:

Tiên Du Tứ Hải: Hệ số Linh Lực +10%
Nê Hoàn Đan: Lượt duy trì +1
Dĩ Ác Chế Ác: Lượt được phát động +4
Điên Phật Tế Thế: Mục tiêu được trị liệu kèm miễn dịch, duy trì 3 lượt

+ Hoa Mộc Lan:

Thế Phụ Tòng Quân: Sau khi hồi sinh hồi HP tăng đến 40%

Thế Phụ Tòng Quân: Lượt được hồi sinh +1

Cao Khiết Chi Hồn: Mục tiêu trị liệu+1

Song Thỏ Ngự Linh: Mục tiêu kỹ năng trở thành toàn thể phe ta

Cập Nhật VIP EXP - Lịch Luyện

Bổ sung thêm thưởng là VIP EXP tại các mốc thưởng trong quá trình vượt ải Lịch Luyện

(Khuyến nghị Tiên Hữu chơi tại máy chủ S87 S88 S89 để nhận đủ VIP EXP)

Thưởng Cập Nhật Linh Khí

Mừng Tuyệt Thế Cửu Thiên cập nhật Linh Khí mới, Ngọc Nhi xin phép tặng thưởng vào ngày cập nhật gồm các phần quà như sau:

THƯỞNG CHO MÁY CHỦ TỪ S1 ĐẾN S86
STT Phần Thưởng Số Lượng
1 Linh Ngọc 2000
2 Mảnh Tiên Linh Tiên Hoàng Yêu Ngẫu Nhiên (L1) - Xịn 60
3 Rương Ngọc Phác (Tuỳ Chọn) 5
4 Rương Vật Liệu-Tuyệt (Chọn) 5

 

THƯỞNG CHO MÁY CHỦ S87 - S89
STT Phần Thưởng Số Lượng
1 Linh Ngọc 2000
2 Rương Tiên Linh Hạch Tâm (Chọn) 1
3 Thẻ Chọn Phe 3
4 Rương Vật Liệu-Tuyệt (Chọn) 10

-------------------------------------

TUYỆT THẾ CỬU THIÊN - MỘT CHẠM THÀNH TIÊN