Trở Về

Thông Tin Sự Kiện Tuần 6 (24/08 - 31/08)

23-08-2023

Xin chào Tiên Hữu,

 

Ngọc Nhi xin giới thiệu chuỗi sự kiện tuần 6 được bắt đầu với những sự kiện hấp dẫn như sau:

Sự Kiện 1: Luận Bàn Thiên Cơ

Thời gian bắt đầu: 24/08/2023 lúc 09:00

Thời gian kết thúc: 31/08/2023 lúc 8:59

Nội dung:

 • Tiên Hữu sử dụng vật phẩm [Tinh Thần Chú] để tiến hành rút thưởng.
 • Mỗi lần rút thưởng sẽ chắc chắn nhận thưởng theo danh sách và nhận thêm điểm [Thiên Cơ]
 • Khi rút thưởng đạt mốc cố định sẽ nhận thêm các phần quà.
 • Sử dụng điểm [Thiên Cơ] để đổi thưởng tại giao diện cửa hàng [Đổi Điểm]
 • Khi kết thúc sự kiện dựa vào BXH của server để tiến hành trao thưởng qua thư trong game.

Sự Kiện 2: Cửu Cung Tung Hoành

Thời gian bắt đầu: 24/08/2023 lúc 09:00

Thời gian kết thúc: 31/08/2023 lúc 8:59

Nội dung:

 • Tiên Hữu hoàn thành 15 ô nhiệm vụ để nhận thưởng của mỗi ô.
 • Khi hoàn thành các nhiệm vụ theo hàng và theo cột sẽ nhận thêm thưởng hấp dẫn.
 • Hoàn thành 15 ô nhiệm vụ sẽ nhận ngay 1 Thẻ Tuỳ Chọn Tướng - 90 Linh Căn Hạch Tâm

 

Sự Kiện 3: Phá Cảnh Tiên Linh

Thời gian bắt đầu: 24/08/2023 lúc 09:00

Thời gian kết thúc: 31/08/2023 lúc 8:59

Nội dung:

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, Khi Tiên Linh Tôn Tẫn - Khổng Tử - Đạt Ma - Lý Bạch - Trang Chu đột phá đến cảnh giới nhất định sẽ nhận thưởng miễn phí.
 • Ngoài ra người chơi có thể mua các gói nạp ưu đãi cực đã bên cạnh các phần quà miễn phí nha.
 • Các Tiên Linh đã phá cảnh trước đó vẫn được hệ thống ghi nhận tiến độ khi sự kiện mở

Sự Kiện 4: Chiêu Mộ Hạn Giờ - Hệ Thường

Thời gian bắt đầu: 24/08/2023 lúc 09:00

Thời gian kết thúc: 31/08/2023 lúc 8:59

Nội dung:

 • Để mở sự kiện yêu cầu Tiên Hữu phải vượt ải chính mốc 6-10.
 • Trong thời gian sự kiện diễn ra sẽ có các Tiên Linh đặc biệt được Ngọc Nhi đưa vào kho chiêu mộ. Tiên Hữu có thể lựa chọn Tiên Linh đang cần và tiến hành chiêu mộ.
 • Khi chiêu mộ đủ số lần bảo hiểm mà sự kiện đưa ra thì chắc chắn Tiên Hữu sẽ nhận Tiên Linh đã chọn.
 • Ngoài ra khi chiêu mộ đạt mốc Tiên Hữu sẽ nhận thêm nhiều phần thưởng hấp dẫn.
 • Tiên Linh có thể chọn lựa gồm: Tôn Tẫn - Khổng Tử - Đạt Ma - Trang Chu.
 • Ngoài ra mỗi ngày Tiên Hữu có thể nhận miễn phi vé chiêu mộ cho sự kiện tại giao diện.
 • Tham sự vòng quay chiêu mộ này cần sử dụng vật phẩm [Hỗn Độn Linh Diệp] và vật phẩm này có thể tích lũy.
 • Thưởng mỗi ngày: 5x Hỗn Độn Linh Diệp
 • Mỗi ngày có thể mua 10 Hỗn Độn Linh Diệp

Sự Kiện 5: Chiêu Mộ Hạn Giờ - Hệ Tiên - Hệ Hoàng

Thời gian bắt đầu: 24/08/2023 lúc 09:00

Thời gian kết thúc: 31/08/2023 lúc 8:59

Nội dung:

 • Để mở sự kiện yêu cầu Tiên Hữu phải vượt ải chính mốc 6-10.
 • Trong thời gian sự kiện diễn ra sẽ có các Tiên Linh đặc biệt được Ngọc Nhi đưa vào kho chiêu mộ. Tiên Hữu có thể lựa chọn Tiên Linh đang cần và tiến hành chiêu mộ.
 • Khi chiêu mộ đủ số lần bảo hiểm mà sự kiện đưa ra thì chắc chắn Tiên Hữu sẽ nhận Tiên Linh đã chọn.
 • Ngoài ra khi chiêu mộ đạt mốc Tiên Hữu sẽ nhận thêm nhiều phần thưởng hấp dẫn.
 • Tiên Linh có thể chọn lựa gồm: Lý Bạch - Lưu Bang
 • Tham sự vòng quay chiêu mộ này cần sử dụng vật phẩm [Hỗn Độn Linh Diệp] và vật phẩm này có thể tích lũy.
 • Thưởng mỗi ngày: 100x Linh Ngọc
 • Mỗi ngày có thể mua 10x Hỗn Độn Linh Diệp

Sự Kiện 6: Nạp Liên Tục 20K - 100K - 200K

Thời gian bắt đầu: 24/08/2023 lúc 09:00

Thời gian kết thúc: 31/08/2023 lúc 8:59

Nội dung:

 • Trong thời gian này mỗi ngày Tiên Hữu sẽ mua được gói nạp chỉ trị giá 25K, 129K và 249K mà phần thưởng cực kỳ ưu đãi lên tới 1000%.
 • Trường hợp ngày đó Tiên Hữu quên mua vẫn có thể mua bù vào ngày hôm sau.

Sự Kiện 7: Nạp Tích Luỹ

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, mỗi khi Tiên Hữu nạp gói sẽ được tích lũy số tiền đã nạp vào sự kiện và tiến hành nhận thưởng khi đạt mốc
 • Mỗi mốc thưởng chỉ nhận 1 lần duy nhất và nhận tại sự kiện.
 • Trường hợp quên nhận khi sự kiện kết thúc sẽ gửi thưởng đạt mốc qua thư.