Trở Về

[Thông Tin]: Kết Quả Đua TOP BXH Lực Chiến Máy Chủ Đặc Biệt

15-02-2024

Xin chào Quý Tiên Hữu,

 

Ngọc Nhi xin thông báo kết quả đua top BXH Lực Chiến tại các Máy Chủ Đặc Biệt

Thông Tin Sự Kiện

Xem thông tin sự kiện chi tiết: Xem Ngay Tại Đây

Thông Tin Kết Quả

TOP 3 

TOP

MÁY CHỦ MỘT CHẠM THÀNH TIÊN 1

(S87)

MÁY CHỦ MỘT CHẠM THÀNH TIÊN 2

(S88)

MÁY CHỦ MỘT CHẠM THÀNH TIÊN 3

(S89)

  Tên Nhân Vật ID Tên Nhân Vật ID Tên Nhân Vật ID
1 CứuTao 142475268 Ty 142606377 Tiên Linh 182 142737590
2 Dark 142475440 thạch 142606606 Stevegod999 142737444
3 Tiên Linh 2 142475266 NgọcNhi 142606339 Noman 142737480

TOP 4 - 10 

TOP

MÁY CHỦ MỘT CHẠM THÀNH TIÊN 1

(S87)

MÁY CHỦ MỘT CHẠM THÀNH TIÊN 2

(S88)

MÁY CHỦ MỘT CHẠM THÀNH TIÊN 3

(S89)

  Tên Nhân Vật ID Tên Nhân Vật ID Tên Nhân Vật ID
4 XíchTuyết 142475649 CML94 142606400 Zoun 142737576
5 Bluemingg 142475337 Pin 142606426 Tiên Linh 268 142737676
6 YLinh 142475403 Motkt 142606427 Híus 142737553
7 Naylia 142475641 Thuan 142606625 bean 142738401
8 HoaMaKiếm 142475405 nghia 142606654 Quyennnnnz 142737627
9 Ahihi 142475304 sátt 142606476 jangrau 142737427
10 Beec 142475311 Pizz 142606651 Emsiiot 142737749

TOP 11 - 50

TOP

MÁY CHỦ MỘT CHẠM THÀNH TIÊN 1

(S87)

MÁY CHỦ MỘT CHẠM THÀNH TIÊN 2

(S88)

MÁY CHỦ MỘT CHẠM THÀNH TIÊN 3

(S89)

  Tên Nhân Vật ID Tên Nhân Vật ID Tên Nhân Vật ID
11 Tiên Linh 863 142476127 LâmĐộng 142606451 Tiên Linh 118 142737526
12 Mazinooo 142475365 Kelly 142606541 Thanatos 142738510
13 KenĐạiĐế 142475497 Tiên Linh 276 142606612 Zoey 142737500
14 Pnhu 142475534 SAUCUTIE 142606738 boyga47315 142737565
15 Tiên Linh 1145 142476409 Dạ 142606420 Tiên Linh 505 142737913
16 Soundzz 142476011 Tiên Linh 284 142606620 Sushi 142737611
17 AxE 142475412 iuyeen 142606865 MewTosA1 142737473
18 jaxhd1000 142476448 BiN01 142606390 Tiên Linh 333 142737741
19 Tiên Linh 122 142475386 ToonW 142606398 Feng 142737869
20 KID 142475768 Tiên Linh 379 142606715 Tet2024 142737441
21 Tiên Linh 115 142475379 Tiên Linh 233 142606569 Tiên Linh 39 142737447
22 YUsevia 142476018 Tiên Linh 42 142606378 chaos 142737488
23 Honka 142475656 ZxVoDanhxZz 142606428 tâmma 142737602
24 ZxVodanhxZ 142475620 Tiên Linh 475 142606811 Tiên Linh 442 142737850
25 ThanhHoa 142475951 công 142606474 Krystalyme 142737499
26 Tiên Linh 629 142475893 BạchMa 142606928 Hercules 142737498
27 hera 142475373 MèoMáyBéoS 142606901 Voik24 142737704
28 Sumon 142475672 LâmSensei 142606412 Andrea 142737767
29 voki 142475340 Im81 142606722 TổngMinh 142738026
30 Tiên Linh 752 142476016 Zoro 142606368 quanylllll 142737748
31 truccs 142475392 ĐộcCôKiếm 142606954 Sovjet 142737833
32 CànLong 142475420 vankiep 142606602 Darome 142737760
33 MẪN 142475543 Tiên Linh 566 142606902 Tiên Linh 270 142737678
34 KaZzy 142476358 Tiên Linh 147 142606483 ConCuSiêuTo 142737952
35 nhưtuyêt 142475597 binzMontage 142607399 Tiên Linh 81 142737489
36 CửuCa 142475443 NhậtQuang 142606441 Thanh 142737690
37 IAOLIL 142475819 suemo 142606614 Tiên Linh 137 142737545
38 Tiên Linh 1058 142476322 Tiên Linh 19 142606355 Tiên Linh 610 142738018
39 Tiên Linh 66 142475330 hades 142607347 ChâuNhi 142738104
40 Slow 142475741 July 142606342 Cenix 142737888
41 Samuel 142475696 Tiên Linh 482 142606818 sóc 142737860
42 jin 142476285 CầmChanh 142607077 Tiên Linh 158 142737566
43 Leo 142475351 SsoulCder 142606787 Tiên Linh 865 142738273
44 Tiên Linh 161 142475425 Tiên Linh 339 142606675 Moon 142738900
45 Han 142476405 Tiên Linh 131 142606467 PhamNhung 142738503
46 TDK09 142475647 ThaiNguyen 142607029 MAĐẾ 142737412
47 Tiên Linh 3 142475267 Tiên Linh 900 142607236 ThầyThienHa 142737449
48 Tiên Linh 353 142475617 Tiên Linh 813 142607149 LeLeeeeee 142738980
49 BlackDragon 142475281 Tajmap 142606468 Teo 142737736
50 DươngTam 142475856 Reacher 142607423 Tiên Linh 818 142738226

Lưu Ý:

1. Phần thưởng Tiên Linh Lữ Bố sẽ được phát sau khi cập nhật phiên bản mới

2. Phần thưởng Áo Thun "Tuyệt Thế Cửu Thiên" sau khi các Tiên Hữu đạt TOP 1 2 3 tại các máy chủ lựa chọn xong size áo sẽ được gửi theo địa chỉ đã cung cấp cho Ngọc Nhi.