Trở Về

[Thể Lệ] Sự Kiện Tết Nguyên Đán 2024

05-02-2024

Thời Gian Diễn Ra

- Thời gian sự kiện: từ ngày 05/02/2024 đến 10:00 ngày 20/02/2023 (GMT+7)

- Thời gian nhận lượt Hái Lộc: từ 00:00 ngày 05/02/2024 đến 23:59 ngày 19/02/2024 (GMT+7)

- Hạn sử dụng mã thưởng: đến hết 29/02/2024

Lưu ý: 

- Chỉ chuyển GOSU vào game (tức dùng GOSU mua Linh Ngọc hoặc dùng GOSU mua Kim Phiếu) trong thời gian quy định thì Quý Tiên Hữu mới có lượt. Ngoài ra khi Quý Tiên Hữu sử dụng Kim Phiếu mua gói nạp trong game sẽ không có lượt.

- Sau 0h ngày 20/02 (GMT+7) sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ nhận thêm lượt

- Sau 10:00 ngày 20/02 (GMT+7) sẽ không thể Hái Lộc và không thể Nhận Thưởng tại các mốc

Thể Lệ

- Tham gia sự kiện tại link: TẾT NGUYÊN ĐÁN 2024

- Sau khi tham gia, Tiên Hữu cần ĐĂNG NHẬP ĐÚNG TÀI KHOẢN và CHỌN ĐÚNG NHÂN VẬT ĐỂ NHẬN THƯỞNG INGAME, nếu chọn sai nhân vật sẽ không thay đổi được

- Tất cả Tiên Hữu tham gia Hái Lộc mỗi ngày để nhận được nhiều phần thưởng khác nhau

- Tiên Hữu có thể vào mục "NHẬN LƯỢT" để làm nhiệm vụ và nhận lượt tham gia Hái Lộc. Mỗi ngày sẽ có số lần nhận nhiệm vụ nhất định tùy theo nhiệm vụ, nhiệm vụ sẽ được làm mới vào lúc 0h mỗi ngày.

Quy Tắc Nhận Lượt

 • Tiên Hữu có thể nhận lượt thông qua các cách sau:
STT Nhiệm Vụ Lượt Nhận
1 Đăng nhập mỗi ngày trang sự kiện 1
2 Chia sẻ lên facebook mỗi ngày 1
3 Nạp Thẻ (20.000 VNĐ) 1
4 Đăng nhập trang sự kiện 06:00 đến 08:00 (Sáng) 1
5 Đăng nhập trang sự kiện 11:00 đến 13:00 (Trưa) 1
6 Đăng nhập trang sự kiện 19:00 đến 21:00 (Tối) 1

Hoạt Động 1: Đăng Nhập Nhận Thưởng Tết

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện mỗi ngày đăng nhập người chơi sẽ nhận 1 phần thưởng dưới dạng Giftcode.
 • Sử dụng Giftcode để nhập vào game và nhận thưởng
 • Kích hoạt mã thưởng trong game để nhận thưởng, mỗi loại mã thưởng chỉ có thể kích hoạt 1 lần / 1 tài khoản. Xem hướng dẫn nhập code tại: HƯỚNG DẪN NHẬP CODE
 • Người chơi vẫn có thể nhận thưởng các ngày trước đó nếu lỡ quên nhận thưởng.
Ngày Phần Thưởng SL
1 Linh Ngọc 100
Nguyệt Hoa Linh Diệp 5
Mảnh Tiên Linh Chú Hồn-Cao 10
Rương Vật Liệu-Thượng (Chọn) 1
2 Linh Ngọc 100
Nguyệt Hoa Linh Diệp 5
Mảnh Tiên Linh Chú Hồn-Cao 10
Rương Vật Liệu-Thượng (Chọn) 1
3 Linh Ngọc 100
Nguyệt Hoa Linh Diệp 10
Mảnh Tiên Linh Chú Hồn-Cao 20
Rương Vật Liệu-Thượng (Chọn) 1
4 Linh Ngọc 100
Nguyệt Hoa Linh Diệp 10
Mảnh Tiên Linh Chú Hồn-Cao 20
Rương Vật Liệu-Thượng (Chọn) 1
5 Linh Ngọc 100
Nhật Viêm Linh Diệp 5
Mảnh Tiên Linh Chú Hồn 90 Linh Căn | Hạch Tâm 10
Rương Vật Liệu-Thượng (Chọn) 1
6 Linh Ngọc 100
Nhật Viêm Linh Diệp 5
Mảnh Tiên Linh Chú Hồn 90 Linh Căn | Hạch Tâm 10
Rương Vật Liệu-Thượng (Chọn) 1
7 Linh Ngọc 100
Nhật Viêm Linh Diệp 10
Mảnh Tiên Linh Chú Hồn 90 Linh Căn | Hạch Tâm 20
Rương Vật Liệu-Thượng (Chọn) 1
8 Linh Ngọc 100
Nhật Viêm Linh Diệp 10
Mảnh Tiên Linh Chú Hồn 90 Linh Căn | Hạch Tâm 20
Rương Vật Liệu-Thượng (Chọn) 1
9 Linh Ngọc 100
Hỗn Độn Linh Diệp 5
Mệnh Cách Ngẫu Nhiên Lương-Tiên 1
Rương Vật Liệu-Thượng (Chọn) 1
10 Linh Ngọc 100
Hỗn Độn Linh Diệp 5
Mệnh Cách Ngẫu Nhiên Lương-Tiên 1
Rương Vật Liệu-Thượng (Chọn) 1
11 Linh Ngọc 100
Hỗn Độn Linh Diệp 10
Mệnh Cách Ngẫu Nhiên Lương-Tiên 1
Rương Vật Liệu-Thượng (Chọn) 1
12 Linh Ngọc 100
Hỗn Độn Linh Diệp 10
Ngọc Phác-Sơ 100
Rương Vật Liệu-Thượng (Chọn) 1
13 Linh Ngọc 100
Hạc Giấy Cầu Nguyện 10
Ngọc Phác-Trung 100
Rương Vật Liệu-Thượng (Chọn) 1
14 Linh Ngọc 100
Hạc Giấy Cầu Nguyện 10
Ngọc Phác Thông Dụng Cao 50
Rương Vật Liệu-Thượng (Chọn) 1

Hoạt Động 2: Ưu Đãi Năm Mới

 • Trong thời gian sự kiện, người chơi có thể mua các gói vật phẩm giá ưu đãi flash sale.
 • Mỗi gói quà sẽ có hạn mua 1 lần duy nhất và người chơi có thể mua tuỳ ý bất kỳ gói nào không cần mua lần lượt hay đợi đến ngày diễn ra.
 • Mua xong phần thưởng quy đổi thành Giftcode để nhập vào trong game nhận thưởng.
 • Kích hoạt mã thưởng trong game để nhận thưởng, mỗi loại mã thưởng chỉ có thể kích hoạt 1 lần / 1 tài khoản. Xem hướng dẫn nhập code tại: HƯỚNG DẪN NHẬP CODE
GOSU Phần Thưởng SL
200 GOSU Linh Ngọc 60
Nguyệt Hoa Linh Diệp 20
Hỗn Độn Linh Diệp 20
Hạc Giấy Cầu Nguyện 20
400 GOSU Linh Ngọc 120
Nguyệt Hoa Linh Diệp 30
Hỗn Độn Linh Diệp 30
Hạc Giấy Cầu Nguyện 30
600 GOSU Linh Ngọc 180
Nhật Viêm Linh Diệp 50
Hỗn Độn Linh Diệp 40
Ngọc Phác-Sơ 300
1000 GOSU Linh Ngọc 300
Hỗn Độn Linh Diệp 40
Hạc Giấy Cầu Nguyện 40
Ngọc Phác-Sơ 300
1800 GOSU Linh Ngọc 600
Rương Bộ Mệnh Cách Phe Tinh-Tiên (Chọn) 1
Mảnh Tiên Linh Tiên Hoàng Yêu Ngẫu Nhiên (L2) - Thường 60
Ngọc Phác-Trung 100
2000 GOSU Linh Ngọc 680
Rương Bộ Mệnh Cách Phe Tinh-Tiên (Chọn) 2
Mảnh Tiên Linh Tiên Hoàng Yêu Ngẫu Nhiên (L2) - Xịn 60
Ngọc Phác-Trung 100
2600 GOSU Linh Ngọc 880
Rương Bộ Mệnh Cách Phe Lương-Tuyệt (Chọn) 1
Hỗn Độn Linh Diệp 50
Rương Phe Ngọc Phác-Cao 20
3000 GOSU Linh Ngọc 980
Rương Thiên Thư Đỏ (Chọn) 1
EXP Thiên Thư Cam 300
Ngọc Phác Thông Dụng Cao 20
4000 GOSU Linh Ngọc 1280
Viêm Tinh 200000
Rương Tiên Linh Thiên Tiên - Nhân Hoàng - Yêu (Chọn) (L1) 1
Ngọc Phác Thông Dụng Cao 20
5000 GOSU Linh Ngọc 1630
Rương Thiên Thư Đỏ (N.Nhiên) 1
Rương Tiên Linh Thiên Tiên - Nhân Hoàng - Yêu (Chọn) (L2) 1
Ngọc Phác Thông Dụng Cao 20
6000 GOSU Linh Ngọc 1980
Rương Bộ Mệnh Cách Phe Tinh-Tuyệt (Chọn) 1
Linh Điệp 200
Ngọc Phác Thông Dụng Cao 30
7000 GOSU Linh Ngọc 2330
Rương Pháp Khí Đỏ (N.Nhiên) 1
Linh Điệp 300
Ngọc Phác Thông Dụng Cao 30
10000 GOSU Linh Ngọc 3280
Rương Pháp Khí Đỏ (Chọn) 1
Rương Pháp Khí Vàng (Chọn) 1
Ngọc Phác Thông Dụng Cao 50
20000 GOSU Linh Ngọc 6480
Rương Bộ Mệnh Cách Phe Lương-Thần (Chọn) 1
Rương Tiên Linh Thiên Tiên - Nhân Hoàng - Yêu (Chọn) (L2) 1
Ngọc Phác Thông Dụng Cao 50

Hoạt Động 3: Hái Lộc Đổi Quà

 • Trong thời gian sự kiện thông qua các nhiệm vụ nhận lượt để nhận lượt tiến hành Hái Lộc.
 • Mỗi lượt Hái Lộc sẽ nhận ngẫu nhiên 1 phần thưởng may mắn theo danh sách.
 • Vật phẩm "Lộc Vàng dùng để đổi thưởng tại giao diện sự kiện

Danh Sách Thưởng Khi Hái Lộc

STT Phần Thưởng Số Lượng Ghi Chú
1 Lộc Vàng 1 Vật phẩm sự kiện
2 Lộc Vàng 2 Vật phẩm sự kiện
3 Lộc Vàng 3 Vật phẩm sự kiện
4 Lộc Vàng 5 Vật phẩm sự kiện
5 Giftcode "Hoa Lan" 1 Người chơi tổng lật thẻ 10 lượt trở lên mới có tỉ lệ ra. Tài khoản đã nhận rồi không xuất hiện lại
6 Giftcode "Hoa Đào" 1 Người chơi tổng lật thẻ 20 lượt trở lên mới có tỉ lệ ra. Tài khoản đã nhận rồi không xuất hiện lại
7 Giftcode "Hoa Mai" 1 Người chơi tổng lật thẻ 50 lượt trở lên mới có tỉ lệ ra. Tài khoản đã nhận rồi không xuất hiện lại
8 Giftcode "Hoa Cúc" 1 Người chơi tổng lật thẻ 60 lượt trở lên mới có tỉ lệ ra. Tài khoản đã nhận rồi không xuất hiện lại

Danh Sách Đổi Thưởng Lộc Vàng

 • Sử dụng Lộc Vàng nhận được từ sự kiện để đổi thưởng trực tiếp
 • Khi đổi thành công sẽ Trừ số Lộc Vàng đang có tương ứng.
 • Phần thưởng sau khi nhận sẽ quy đổi thành Giftcode
 • Kích hoạt mã thưởng trong game để nhận thưởng, mỗi loại mã thưởng chỉ có thể kích hoạt 1 lần / 1 tài khoản. Xem hướng dẫn nhập code tại: HƯỚNG DẪN NHẬP CODE
STT Phần Thưởng Số Lượng Số Lộc Vàng Tiêu Hao Số Lần Đổi Thưởng
1 Mảnh Tiên Linh Chú Hồn 90 Linh Căn-Cao | Hạch Tâm Hoặc Ko 60 50 1
Khí Vận Ngẫu Nhiên 1
Nguyệt Hoa Linh Diệp 10
Rương Vật Liệu-Thượng (Chọn) 2
2 Rương Tiên Linh Hạch Tâm (Chọn) 1 100 1
Thẻ Chọn Phe 1
Nguyệt Hoa Linh Diệp 30
Rương Vật Liệu-Thượng (Chọn) 5
3 Mảnh Tiên Linh Tiên Hoàng Yêu Ngẫu Nhiên (L2) - Thường 60 150 1
Thẻ Chọn Phe 2
Ngọc Phác-Sơ 300
Rương Vật Liệu-Trân (Chọn) 5
4 Hỗn Độn Linh Diệp 150 200 1
Thẻ Chọn Phe 5
Ngọc Phác-Sơ 300
Rương Vật Liệu-Trân (Chọn) 5
5 Mảnh Tiên Linh Tiên Hoàng Yêu Ngẫu Nhiên (L1) - Xịn 60 250 1
Mệnh Cách Ngẫu Nhiên Lương-Thần 3
Ngọc Phác-Sơ 300
Rương Vật Liệu-Tôn (Chọn) 5
6 Rương Tiên Linh Thiên Tiên - Nhân Hoàng (Chọn) 1 300 1
Rương Bộ Mệnh Cách Phe Lương-Tuyệt (Chọn) 1
Ngọc Phác-Sơ 300
Rương Vật Liệu-Tôn (Chọn) 5
7 Rương Tiên Linh Thiên Tiên - Nhân Hoàng - Yêu (Chọn) (L1) 1 500 1
Rương Thiên Thư Đỏ (N.Nhiên) 1
EXP Thiên Thư Cam 200
Rương Vật Liệu-Tuyệt (Chọn) 5
8 Rương Tiên Linh Thiên Tiên - Nhân Hoàng - Yêu (Chọn) (L2) 1 750 1
Rương Thiên Thư Đỏ (Chọn) 1
EXP Thiên Thư Cam 300
Rương Vật Liệu-Tuyệt (Chọn) 10
9 Rương Tiên Linh Thiên Tiên - Nhân Hoàng - Yêu (Chọn) (L2) 1 1000 1
Rương Bộ Mệnh Cách Phe Lương-Thần (Chọn) 1
Rương Thiên Thư Đỏ (Chọn) 1
Rương Vật Liệu-Tuyệt (Chọn) 20

Hoạt Động 4: Tích Luỹ Nhận Thưởng

Tích Luỹ Cá Nhân

 • Khi người chơi Hái Lộc đạt số lần chỉ định sẽ nhận thưởng theo các mốc bên dưới
 • Phần thưởng là dạng Giftcode và nhận tại [Lịch Sử]
 • Sử dụng Giftcode để nhập vào game và nhận thưởng.
 • Kích hoạt mã thưởng trong game để nhận thưởng, mỗi loại mã thưởng chỉ có thể kích hoạt 1 lần / 1 tài khoản. Xem hướng dẫn nhập code tại: HƯỚNG DẪN NHẬP CODE
Lượt Hái Lộc Phần Thưởng Số Lượng
80 Linh Ngọc 5000
Rương Tiên Linh Hạch Tâm (Chọn) 1
Hỗn Độn Linh Diệp 20
Rương Vật Liệu-Tuyệt (Chọn) 2
100 Linh Ngọc 5000
Rương Tiên Linh Thiên Tiên (Chọn) 1
Hỗn Độn Linh Diệp 20
Rương Vật Liệu-Tuyệt (Chọn) 3
150 Linh Ngọc 5000
Rương Tiên Linh Nhân Hoàng (Chọn) 1
Hỗn Độn Linh Diệp 20
Rương Vật Liệu-Tuyệt (Chọn) 5
200 Linh Ngọc 5000
Rương Tiên Linh Thiên Tiên - Nhân Hoàng (Chọn) 1
Rương Bộ Mệnh Cách Phe Lương-Tuyệt (Chọn) 1
Rương Vật Liệu-Tuyệt (Chọn) 5
250 Linh Ngọc 5000
Rương Tiên Linh Thiên Tiên - Nhân Hoàng - Yêu (Chọn) 1
Rương Bộ Mệnh Cách Phe Lương-Tuyệt (Chọn) 2
Rương Vật Liệu-Tuyệt (Chọn) 10
300 Linh Ngọc 5000
Rương Bộ Mệnh Cách Phe Tinh-Tuyệt (Chọn) 1
Rương Thần Binh - Xích Diệm (Chọn) 1
Rương Vật Liệu-Tuyệt (Chọn) 10
400 Linh Ngọc 5000
Rương Bộ Mệnh Cách Phe Tinh-Tuyệt (Chọn) 1
Rương Thần Binh - Xích Diệm (Chọn) 1
Rương Tiên Linh Thiên Tiên - Nhân Hoàng - Yêu (Chọn) 1
600 Linh Ngọc 10000
Rương Bộ Mệnh Cách Phe Lương-Thần (Chọn) 3
Rương Pháp Khí Đỏ (N.Nhiên) 1
Rương Thần Binh - Xích Diệm (Chọn) 1
800 Linh Ngọc 10000
Rương Bộ Mệnh Cách Phe Tinh-Thần (Chọn) 2
Rương Pháp Khí Đỏ (Chọn) 1
Rương Thần Binh - Xích Diệm (Chọn) 1

Tích Luỹ Toàn Server

 • Ghi nhận lượt Hái Lộc tất cả người chơi tham gia sự kiện Tết và nhận thưởng khi đạt mốc
 • Phần thưởng sẽ phát trong game qua thư nhân vật khi sự kiện kết thúc
Số Lần Tặng Hoa Phần Thưởng Số Lượng
5.000 Nguyệt Hoa Linh Diệp 10
10.000 Nguyệt Hoa Linh Diệp 20
15.000 Nhật Viêm Linh Diệp 20
20.000 Nhật Viêm Linh Diệp 30
30.000 Mảnh Tiên Linh Tiên Hoàng Yêu Ngẫu Nhiên (L2) - Thường 60
50.000 Hỗn Độn Linh Diệp 20
100.000 Hỗn Độn Linh Diệp 30
250.000 Mảnh Tiên Linh Tiên Hoàng Yêu Ngẫu Nhiên (L1) - Xịn 60
300.000 Rương Phe Ngọc Phác-Cao (Chọn) 50
350.000 Rương Tiên Linh Thiên Tiên - Nhân Hoàng (Chọn) 1

Hoạt Động 5: Đua Top BXH Hái Lộc

 • Dựa vào só lần Hái Lộc để nhận thưởng theo BXH khi sự kiện kết thúc
 • Phần thưởng gửi trực tiếp vào game khi sự kiện tổng kết
TOP Phần Thưởng Số Lượng
1 Mảnh Điêu Thuyền 300
Mảnh Lữ Bố (chỉ xuất hiện tại sự kiện đua TOP) 300
Rương Bộ Mệnh Cách Phe Cực-Thần (Chọn) 1
Trùng Nha Tạo Thú 200.000
2 Mảnh Điêu Thuyền 240
Mảnh Lữ Bố (chỉ xuất hiện tại sự kiện đua TOP) 240
Rương Bộ Mệnh Cách Phe Tuyệt-Thần (Chọn) 1
Trùng Nha Tạo Thú 150.000
3 Mảnh Điêu Thuyền 180
Mảnh Lữ Bố (chỉ xuất hiện tại sự kiện đua TOP) 180
Rương Bộ Mệnh Cách Phe Tôn-Thần (Chọn) 1
Trùng Nha Tạo Thú 100.000
4 - 10 Mảnh Điêu Thuyền 120
Mảnh Lữ Bố (chỉ xuất hiện tại sự kiện đua TOP) 120
Rương Bộ Mệnh Cách Phe Trân-Thần (Chọn) 1
Trùng Nha Tạo Thú 50.000
11 - 50 Mảnh Điêu Thuyền 60
Mảnh Lữ Bố (chỉ xuất hiện tại sự kiện đua TOP) 60
Rương Bộ Mệnh Cách Phe Tinh-Thần (Chọn) 1
Trùng Nha Tạo Thú 25.000

*Chú thích vật phẩm:

 • Rương Vật Liệu-Thượng (Chọn): Tuỳ chọn tài nguyên nhanh trong 2 giờ
 • Mảnh Tiên Linh Chú Hồn 90 Linh Căn | Hạch Tâm: Nhận ngẫu nhiên 1 Tiên Linh 90 Linh Căn
 • Mảnh Tiên Linh Tiên Hoàng Yêu Ngẫu Nhiên (L2) - Thường: Nhận ngẫu nhiên 1 Tiên Linh 100 Linh Căn hệ Tiên hoặc hệ Hoàng
 • Mảnh Tiên Linh Tiên Hoàng Yêu Ngẫu Nhiên (L2) - Xịn: Nhận ngẫu nhiên 1 Tiên Linh 100 Linh Căn hệ Tiên - hệ Hoàng hoặc hệ Yêu
 • Rương Tiên Linh Thiên Tiên - Nhân Hoàng - Yêu (Chọn) (L1): Tuỳ chọn 1 Tiên Linh 100 Linh Căn (ngoại trừ Long Nữ và Cửu Vỹ)
 • Rương Tiên Linh Thiên Tiên - Nhân Hoàng - Yêu (Chọn) (L2): Tuỳ chọn 1 Tiên Linh 100 Linh Căn (đầy đủ)
 • Rương Tiên Linh Thiên Tiên - Nhân Hoàng (Chọn): Tuỳ chọn 1 Tiên Linh hệ Hoàng hoặc hệ Tiên

*Chú thích kỹ năng Lữ Bố:

Chủ Động-Thiên Hạ Vô Song: Tấn công toàn thể phe địch, gây 150% Linh Lực+X Sát Thương, bản thân được nhận Thiên Hạ Vô Song (Khi tấn công bỏ qua 60% Thủ của mục tiêu, duy trì bản thân ra tay 2 lần)

Xung Quán Nhất Nộ: Khi có đồng đội tử vong, bản thân tăng 30% Công, duy trì 3 lượt, được cộng dồn, tối đa cộng dồn 4 tầng (Mỗi lượt tối đa kích hoạt 1 lần)

Tụ Thế Đãi Phát: Mỗi lần công thường đều có 60% tỉ lệ bản thân tăng 15% Công, được cộng dồn 3 tầng, duy trì 3 lượt

Phản Qua Nhất Kích: Khi bị tấn công có 50% tỉ lệ bản thân được nhận Thiên Hạ Vô Song (duy trì 2 lần ra tay)

* Tiên Linh có Linh Khí:

Chủ Động-Thiên Hạ Vô Song: Nộ khí ra trận là đầy nộ, và được nhận duy trì 1 lần ra tay Thiên Hạ Vô Song

Xung Quán Nhất Nộ: Hiệu quả thêm Công sẽ duy trì đến kết thúc trận

Tụ Thế Đãi Phát: Mỗi tầng sẽ cấp 8% tỉ lệ Bạo

Phản Qua Nhất Kích: Sau khi phản đòn, nếu HP mục tiêu ít hơn 15%, trực tiếp tiêu diệt mục tiêu

*Chú thích kỹ năng Điêu Thuyền:

Nộ: Kèm bất tử cho Tiên Linh có Công cao nhất phe ta (Nhận sát thương chí mạng sẽ không tử vong, duy trì bị tấn công 4 lần)

Skill 2: Khi bắt đầu 5 lần ra tay, 3 mục tiêu ngẫu nhiên kèm 20% giới hạn HP của bản thân + X Khiên

Skill 3: Khi bản thân bị tấn công có 70% tỉ lệ được nhận thêm 10 điểm Nộ

Skill 4: Khi bản thân bị khống chế bản thân được nhận 1 Khiên bằng 60% giới hạn HP bản thân

* Tiên Linh có Linh Khí:

Nộ: Kèm bất từ cho 2 Tiên Linh có Công cao nhất

Skill 2: Khi được nhận Khiên, sẽ xua tan tất cả DEBUFF trên người mục tiêu

Skill 3: Được nhận Nộ khí tăng đến 15 điểm

Skill 4: Giảm Sát Thương tăng đến 30%

-------------------------------------

TUYỆT THẾ CỬU THIÊN - MỘT CHẠM THÀNH TIÊN