Trở Về

Thể Lệ Sự Kiện Nạp Ưu Đãi

08-11-2023

Thời Gian Sự Kiện

Thời gian bắt đầu sự kiện bắt đầu: 09/11/2023 lúc 12:00

Thời gian bắt đầu ghi nhận nạp thẻ: 09/11/2023 lúc 00:00

Thời gian kết thúc sự kiện: Ngọc Nhi sẽ thông báo trên fanpage trước 1 tuần cho Quý Tiên Hữu.

Lưu Ý Quan Trọng

- Áp dụng toàn bộ server

- Mỗi tài khoản chỉ chọn nhân vật 1 lần duy nhất khi đăng nhập vào trang sự kiện lần đầu

- Phần thưởng sẽ quy đổi thành Giftcode mà nhập trong game

- Sự kiện [Nạp Đúng Mốc] sẽ reset tổng nạp mỗi ngày.

- Sự kiện [Điểm Danh 7 Ngày] sẽ tồn tại trong vòng 7 ngày kể từ khi chọn nhân vật thành công.

- Sự kiện [Nạp Liên Tiếp 7 Ngày] đạt số lần nạp sẽ nhận thưởng, mỗi ngày nạp nhiều lần cũng chỉ tính 1 lần nạp.

Nội Dung Sự Kiện

Tích Luỹ Nạp Thẻ

- Trong thời gian này nếu tài khoản chuyển vào game Tuyệt Thế Cửu Thiên đạt mốc nạp VNĐ chỉ định sẽ nhận phần thưởng tương ứng.

- Phần thưởng Tiên Hữu nhận sẽ quy đổi dạng Giftcode để nhập trong game và nhận thưởng.

- Mỗi mốc thưởng sẽ nhận Giftcode 1 lần duy nhất và mỗi Giftcode chỉ nhập 1 lần vào game.

- Chi tiết phần thưởng như sau:

Phần Thưởng Số Lượng VNĐ
Linh Ngọc 250 50.000 ₫
Nguyệt Hoa Linh Diệp 20
Nhật Viêm Linh Diệp 20
Rương Vật Liệu - Thượng (Chọn) 1
Linh Ngọc 500 100.000 ₫
Nguyệt Hoa Linh Diệp 80
Nhật Viêm Linh Diệp 30
Rương Vật Liệu - Thượng (Chọn) 1
Linh Ngọc 1000 200.000 ₫
Hạc Giấy Cầu Nguyện 40
Hỗn Độn Linh Diệp 40
Rương Vật Liệu - Thượng (Chọn) 2
Linh Ngọc 2000 500.000 ₫
Hạc Giấy Cầu Nguyện 60
Hỗn Độn Linh Diệp 60
Rương Vật Liệu - Thượng (Chọn) 3
Linh Ngọc 3000 1.000.000 ₫
Hỗn Độn Linh Diệp 100
Nhật Viêm Linh Diệp 100
Rương Vật Liệu - Thượng (Chọn) 5
Linh Ngọc 4000 2.000.000 ₫
Hỗn Độn Linh Diệp 100
Rương Bộ Mệnh Cách Phe Tinh-Tiên (Chọn) 1
Rương Vật Liệu - Tôn (Chọn) 5
Linh Ngọc 4000 3.000.000 ₫
Hỗn Độn Linh Diệp 100
Rương Bộ Mệnh Cách Phe Tinh-Tiên (Chọn) 2
Rương Vật Liệu - Tôn (Chọn) 5
Linh Ngọc 5000 5.000.000 ₫
Rương Tiên Linh Thiên Tiên - Nhân Hoàng (Chọn) 1
Rương Bộ Mệnh Cách Phe Lương-Tuyệt (Chọn) 1
Rương Vật Liệu - Tôn (Chọn) 10
Linh Ngọc 7000 10.000.000 ₫
Rương Tiên Linh Thiên Tiên - Nhân Hoàng - Yêu (Chọn) 2
Rương Bộ Mệnh Cách Phe Lương-Tuyệt (Chọn) 2
Rương Vật Liệu - Tuyệt (Chọn) 10
Linh Ngọc 10000 20.000.000 ₫
Rương Tiên Linh Thiên Tiên - Nhân Hoàng - Yêu (Chọn) 3
Rương Bộ Mệnh Cách Phe Tinh-Tuyệt (Chọn) 2
Rương Vật Liệu - Tuyệt (Chọn) 20

Nạp Đúng Mốc Tích Luỹ Hằng Ngày

- Mỗi ngày khi Tiên Hữu chuyển vào game Tuyệt Thế Cửu Thiên sẽ được ghi nhận tổng số tiền nạp và nhận thưởng tại sự kiện nếu đạt mốc thưởng.

- Phần thưởng sẽ cài lại mỗi ngày và nhận thưởng lại ngày hôm sau nếu Tiên Hữu nạp đúng mốc.

- Trang sự kiện sẽ cài lại Tổng Nạp mỗi ngày vào lúc 00:00 hằng ngày.

- Chi tiết phần thưởng như sau:

Phần Thưởng Số Lượng VNĐ
Linh Ngọc 1000 100.000 ₫
Nguyệt Hoa Linh Diệp 30
Hạc Giấy Cầu Nguyện 20
Rương Vật Liệu-Tuyệt (Chọn) 1
Linh Ngọc 2000 200.000 ₫
Nhật Viêm Linh Diệp 30
Hỗn Độn Linh Điệp 20
Rương Vật Liệu-Tuyệt (Chọn) 3
Linh Ngọc 3000 600.000 ₫
Hỗn Độn Linh Diệp 40
Hạt Giấy Cầu Nguyện 40
Mảnh Tiên Linh Tiên Hoàng Yêu Ngẫu Nhiên 15

Nạp Liên Tiếp 7 Ngày

- Kể từ ngày bắt đầu sự kiện, mỗi ngày chỉ cần Tiên Hữu chuyển vào game tối thiểu 20K VNĐ sẽ được ghi nhận 1 lần.

- Tại mục sự kiện này mỗi ngày chỉ tính 1 lần nạp dù Tiên Hữu nạp vào game nhiều lần.

- Khi đạt số lần sẽ nhận phần thưởng tương ứng, mỗi mốc thưởng sẽ nhận 1 lần duy nhất xuyên suốt sự kiện.

- Chi tiết phần thưởng như sau: 

ĐIỀU KIỆN Phần Thưởng Số Lượng
NGÀY 1 Linh Ngọc 500
Hạc Giấy Cầu Nguyện 20
Hỗn Độn Linh Diệp 20
Rương Vật Liệu-Thượng (Chọn) 1
NGÀY 2 Linh Ngọc 500
Hạc Giấy Cầu Nguyện 20
Hỗn Độn Linh Diệp 20
Rương Vật Liệu-Thượng (Chọn) 1
NGÀY 3 Linh Ngọc 500
Hạc Giấy Cầu Nguyện 20
Hỗn Độn Linh Diệp 20
Rương Vật Liệu-Thượng (Chọn) 1
NGÀY 4 Linh Ngọc 500
Hạc Giấy Cầu Nguyện 20
Hỗn Độn Linh Diệp 20
Rương Vật Liệu-Thượng (Chọn) 1
NGÀY 5 Linh Ngọc 500
Hạc Giấy Cầu Nguyện 20
Hỗn Độn Linh Diệp 20
Rương Vật Liệu-Thượng (Chọn) 1
NGÀY 6 Linh Ngọc 500
Hạc Giấy Cầu Nguyện 20
Hỗn Độn Linh Diệp 20
Rương Vật Liệu-Thượng (Chọn) 1
NGÀY 7 Linh Ngọc 500
Hạc Giấy Cầu Nguyện 20
Hỗn Độn Linh Diệp 20
Rương Vật Liệu-Thượng (Chọn) 1

Điểm Danh 7 Ngày

- Thời gian sẽ có 7 ngày điểm danh kể từ khi Tiên Hữu chọn nhân vật thành công đầu tiên

- Mỗi ngày sẽ nhận 1 phần thưởng và nếu qua ngày sẽ mất phần thưởng ngày đó

- Chi tiết phần thưởng:

Ngày Phần Thưởng Số Lượng
1 Linh Ngọc 200
Bí Dược Nhân Vật 5
Tu Vi Đan Nhân Vật 5
Hỗn Độn Linh Diệp 5
2 Linh Ngọc 200
Vàng 4h 2
Exp Tiên Linh 4h 2
Đột Phá Đan 4h 2
3 Viên Thiên Canh 1
Vàng 4h 2
Exp Tiên Linh 4h 2
Đột Phá Đan 4h 2
4 Mảnh Tiên Linh Chú Hồn-Cao 60
Vàng 4h 2
Exp Tiên Linh 4h 2
Đột Phá Đan 4h 2
5 Lý Bạch 1
Vàng 8h 2
Exp Tiên Linh 8h 2
Đột Phá Đan 8h 2
6 Mảnh Tiên Linh Chú Hồn-Cao 60
Vàng 8h 2
Exp Tiên Linh 8h 2
Đột Phá Đan 8h 2
7 Lý Thuần Phong 1
Vàng 24h 2
Exp Tiên Linh 24h 2
Đột Phá Đan 24h 2