Trở Về

Thể Lệ Sự Kiện Mừng 1 Tháng Ra Mắt

18-08-2023

Thời Gian Diễn Ra

 • Thời gian bắt đầu: 22/08/2023 lúc 09:00
 • Thời gian đóng trang: 5/9/2023 lúc 15:00
 • Thời ghi nhận lượt từ nạp thẻ: 22/08/2023 lúc 00:00
 • Thời gian đóng ghi nhận lượt nạp thẻ: 4/9/2023 lúc 23:59:59
 • Tham gia ngay: CHƠI NGAY

Quy Tắc Nhận Lượt

 • Tiên Hữu có thể nhận lượt thông qua các cách sau
STT Nhiệm Vụ Lượt Nhận Loại
1 Đăng nhập mỗi ngày 1 Hằng ngày
2 Chia sẻ lên facebook mỗi ngày 1 Hằng ngày
3

Nạp Thẻ (20.000 VNĐ)

Sau khi nạp, Tiên Hữu vào mục Thêm Lượt để bấm cập nhật

1 Không giới hạn
4

Follow kênh Tiktok

1 Một lần duy nhất
5

Follow kênh Youtube

1 Một lần duy nhất

Hoạt Động 1: Mở Túi Quà

 • Sau khi kiếm được lượt tham gia sự kiện sẽ tiến hành mở túi quà để nhận thưởng.
 • Mỗi lượt mở túi sẽ nhận thưởng ngẫu nhiên bên dưới:

+ Xu May Mắn sẽ rơi ngẫu nhiên số lượng, được sử dụng để đổi thưởng tại giao diện sự kiện

+ Áo Thun "Tuyệt Thế Cửu Thiên" sẽ ngẫu nhiên rơi mỗi ngày, tặng người chơi khi kết thúc sự kiện.

Hoạt Động 2: Tích Xu May Mắn Đổi Thưởng

 • Mỗi phần thưởng sau khi đổi sẽ trả thưởng bằng Giftcode.
 • Quý Tiên Hữu có thể xem Giftcode đã đổi tại mục [Lịch Sử]
 • Mỗi lượt sử dụng sẽ nhận ngẫu nhiên 1 phần thưởng theo danh sách bên dưới.
 • Phần thưởng "Xu May Mắn" sử dụng để đổi thưởng tại giao diện sự kiện.
 • Phần thưởng hoạt động:
STT Phần Thưởng Lượt Đổi Thưởng Xu May Mắn Cần Đổi
1

- Nguyệt Hoa Linh Diệp x2

- Túi Vàng-Thượng x1

- Đá Phù Exp-Thượng x1

50 5
2

- Mảnh Tiên Linh Chú Hồn-Cao x60

- Nhật Viêm Linh Diệp x10

- Rương Vật Liệu-Trân (Chọn) x1

20 20
3

- Mệnh Cách Ngẫu Nhiên Lương-Tiên x5

- Hạt Giấy Cầu Nguyện x10

- Rương Vật Liệu-Trân (Chọn) x1

10 30
4 Áo Thun "Tuyệt Thế Cửu Thiên" x1 1 50
5

- Mảnh Tiên Linh Chú Hồn 90 Linh Căn|Hạch Tâm x60

- Ngọc Phác-Sơ x500

- Rương Vật Liệu-Tôn (Chọn) x1

10 100
6

- Bách Hoa Tiên Tử x1

- Ngọc Phác-Trung x100

- Rương Vật Liệu-Tôn (Chọn) x2

1 200
7

- Thẻ Tiên Hoàng x1

- Rương Phe Ngọc Phác-Cao (Chọn) x100

- Rương Vật Liệu-Tôn (Chọn) x5

1 500
8

- Thẻ Tiên Hoàng (Chọn) x2

- Ngọc Phác Thông Dụng-Cao x80

- Rương Vật Liệu-Tôn (Chọn) x10

1 1000
9

- Rương Pháp Khí Đỏ (N.Nhiên) x2

- Linh Điệp x100

- Rương Vật Liệu-Tôn (Chọn) x20

1 1500
10

- Rương Thiên Thư Đỏ (N.Nhiên) x1

- Ngọc Phác-Trung x300

1 2000
11

- Rương Thiên Thư Đỏ (Chọn) x1

- Ngọc Phác Thông Dụng-Cao x150

1 3000
12

- Rương Thần Binh - Xích Diệm (Chọn) x1

- Ngọc Phác Thông Dụng-Cao x150

1 4000
13

- Rương Thần Binh - Xích Diệm (Chọn) x2

- Ngọc Phác Thông Dụng-Cao x200

1 5000

Hoạt Động 3: Tích Luỹ Lượt Nhận Thưởng

 • Mỗi khi Tiên Hữu tiến hành mở túi đạt số lượt chỉ định sẽ nhận thưởng tại các mốc sự kiện
 • Mỗi mốc chỉ nhận 1 lần duy nhất
STT Phần Thưởng Mốc Lượt Nhận Thưởng
1

- Hỗn Độn Linh Diệp x20

- Hạt Giấy Cầu Nguyện x10

- Rương Vật Liệu-Trân (Chọn) x2

25
2

- Hỗn Độn Linh Diệp x40

- Mảnh Tiên Linh Chú Hồn 90 Linh Căn|Hạch Tâm x60

- Rương Vật Liệu-Trân (Chọn) x3

50
3

- Rương Tiên Linh Hạch Tâm (Chọn) x1

- Hạt Giấy Cầu Nguyện x10

- Ngọc Phác-Sơ x350

100
4

- Thẻ Tiên Hoàng (Chọn) x1

- Hạt Giấy Cầu Nguyện x20

- Ngọc Phác-Trung x100

200
5

- Bách Hoa Tiên Tử x1

- Mệnh Cách Ngẫu Nhiên Lương-Tuyệt x1

- Rương Phe Ngọc Phác-Cao Chọn) x50

300
6

- Bách Hoa Tiên Tử x1

- Mệnh Cách Ngẫu Nhiên Lương-Tuyệt x3

- Rương Phe Ngọc Phác-Cao Chọn) x50

500
7

- Bách Hoa Tiên Tử x1

- Rương Thiên Thư Đỏ (N.Nhiên) x1

- Linh Điệp x100

1000
8

- Rương Bộ Mệnh Cách Phe Lương-Tuyệt (Chọn) x1

- Rương Thiên Thư Đỏ (Chọn) x1

- Linh Điệp x100

2000
9

- Rương Bộ Mệnh Cách Phe Lương-Tuyệt (Chọn) x1

- Rương Pháp Khí Đỏ (N.Nhiên) x1

- Linh Điệp x100

3000
10

- Rương Bộ Mệnh Cách Phe Tinh-Tuyệt (Chọn) x1

- Rương Pháp Khí Đỏ (Chọn) x2

- Linh Điệp x200

5000
11

- Rương Tiên Linh Thiên Tiên (Chọn) x1

- Rương Bộ Mệnh Cách Phe Tinh-Tuyệt (Chọn) x1

7000
12

- Rương Tiên Linh Thiên Tiên (Chọn) x1

- Rương Bộ Mệnh Cách Phe Tinh-Tuyệt (Chọn) x1

10000
13

- Rương Tiên Linh Thiên Tiên (Chọn) x2

- Rương Bộ Mệnh Cách Phe Tinh-Tuyệt (Chọn) x1

15000

Hoạt Động 4: Tích Luỹ Lượt Nhận Thưởng All Server

 • Mỗi Tiên Hữu khi tiến hành quay mở túi sẽ tích luỹ số lượt chung sự kiện.
 • Kết thúc sự kiện sẽ tiến hành trao thưởng qua thư cho toàn server
 • Đặc biệt: các mốc thưởng sẽ được cộng dồn
STT Phần Thưởng Mốc Lượt
1 Rương Vật Liệu-Tôn (Chọn) x5 5.000
2 Nguyệt Hoa Linh Diệp x20 10.000
3 Nguyệt Hoa Linh Diệp x30 15.000
4 Nhật Viêm Linh Diệp x20 20.000
5 Nhật Viêm Linh Diệp x30 30.000
6 Tiên Linh-Bách Hoa Tiên Tử x1 50.000
7 Nhật Viêm Linh Diệp 50 100.000
8 Hỗn Độn Linh Diệp x40 250.000
9 Hỗn Độn Linh Diệp x60 500.000
10 Rương Bộ Mệnh Cách Phe Lương-Tuyệt (Chọn) x1 1.000.000

Hoạt Động 5: Đua Top BXH Lượt Mở Túi

 • Khi kết thúc sự kiện dựa vào BXH sẽ tiến hành trao thưởng
 • Riêng phần thưởng Iphone 14 ProMax sẽ được Ngọc Nhi trực tiếp liên hệ Quý Tiên Hữu đạt TOP 1 để trao thưởng.
 • Tại hạng 1 - hạng 2 và hạng 3 sẽ có yêu cầu lượt tối thiểu để nhận thưởng. Trong trường hợp Tiên Hữu không đạt số lượt tối thiểu yêu cầu sẽ nhận phần thưởng gần nhất đạt đủ điều kiện.

Ví dụ: Tiên Hữu A đạt hạng 1 nhưng chỉ quay 900 lượt, lúc này Tiên Hữu A sẽ nhận phần thưởng gần nhất đủ điều kiện là phần quà TOP 2 (do top 2 yêu cầu 800 lượt).

TOP Phần Thưởng Tối Thiểu Lượt (để nhận thưởng)
1

- Iphone 14 Pro Max (128GB) x1

- Hà Tiên Cô x2

- Rương Pháp Khí Đỏ (Chọn) x1

1000
2

- Hà Tiên Cô x2

- Bách Hoa Tiên Tử x1

- Rương Pháp Khí Đỏ (N.Nhiên) x1

800
3

- Bách Hoa Tiên Tử x1

- Thẻ Tiên Hoàng (Chọn) x1

- Rương Pháp Khí Đỏ (N.Nhiên) x1

500
4 - 10

- Thẻ Tiên Hoàng (Chọn) x1

- Rương Vật Liệu-Tôn (Chọn) x5

- Linh Điệp x25

0
11 - 50

- Rương Tiên Linh Hạch Tâm (Chọn) x1

- Rương Vật Liệu-Tôn (Chọn) x2

- Hỗn Độn Linh Diệp x10

0

Lưu Ý Quan Trọng

 • Tiên Hữu trước khi bắt đầu hãy chọn đúng máy chủ mà mình đang chơi vì sau khi chọn sẽ KHÔNG THỂ chọn lại.
 • Tiên Hữu nhớ ghi đúng họ tên, địa chỉ và sđt để Ngọc Nhi liên hệ trao quà tặng là áo thun nếu Tiên Hữu trúng thưởng nhé.
 • Phần thưởng tại các mốc đổi sẽ trả thưởng thành Giftocode. Tiên Hữu tiến hành copy mã code vào dán vào trong game để nhận thưởng.
 • Sau khi đổi thưởng Tiên Hữu chờ 2 phút để xuất hiện mã code.
 • Phần thưởng sẽ được trao sau khi sự kiện kết thúc. Riêng phần thưởng là vật phẩm ngoài game sẽ được Ngọc Nhi tổng kết danh sách và liên hệ gửi quà theo địa chỉ.
 • HSD Giftcode: 30/9/2023