Trở Về

Giới Thiệu Tính Năng Vạn Tiên Tranh Đạo

19-06-2023

Tiểu Bạch xin chào,

 

Vạn Tiên Tranh Đạo là tính năng khiêu chiến liên server PvP mang tính thi đấu đỉnh cao khi được chia bảng đấu và cá cược. Hãy cùng Tiểu Bạch khám pha ngay nhé.

Thể Loại

- Sử dụng 3 đội hình để tham chiến

- Đấu liên server và đấu theo bảng từ vòng loại đến chung kết.

Quy Tắc Cơ Bản

- Vượt ải Lịch Luyện 8-10 và ngày 4 mở server mở Vạn Tiên Tranh Đạo

- Thời gian thi đấu gồm

+ Vòng báo danh: từ 04:00 ngày thứ 7 đến 19:59 ngày thứ 4 tuần sau

+ Vòng Đấu Trục Lộc: từ 20:00 đến 20:30 Thứ 4.

+ Vòng Tranh Tiên: từ 20:00 đến 20:30 Thứ 5.

+ Vòng Vấn Đỉnh: từ 20:00 đến 20:30 Thứ 6.

- Vòng Đấu Trục Lộc người chơi cần tranh đoạt điểm để tăng hạng và chỉ chọn ra TOP 64 người chơi để tham gia vòng Tranh Tiên.

- Vòng Tranh Tiên: chia nhóm để thi đấu và loại trực tiếp để tìm ra các người chơi chiến thắng vào vòng Vấn Đỉnh.

- Trong khi diễn ra vòng Tranh Tiên và Vấn Đỉnh thì tất cả người chơi đều được tham gia cá cược dự đoán người chiến thắng. 

- Dự đoán chiến thắng sẽ x2 phần thưởng Linh Ngọc.

Chi Tiết Vòng Trục Lộc

- Thời gian vòng Đấu Trục Lộc: Thứ 4 lúc 20:00 - 20:30. 

- Đội hình thi đấu sẽ sử dụng đội hình tại vòng Báo Danh, trường hợp chưa cài đội hình thi đấu thì hệ thống sẽ giúp cài đội hình.  Không thể thay đổi đội hình khi kết thúc Vòng Báo Danh.

- Thi đấu vòng Đấu Trục Lộc sử dụng 3 đội hình để thi đấu. Tối đa sử dụng 2 đội hình của bản thân để thi đấu. Dựa vào liên thắng của mỗi đội hình để bắt cặp. Nếu người chơi chưa đủ điều kiện sẽ mở rộng điều kiện thích hợp để bắt cặp.

- Đội hình nào thắng sẽ nhận điểm đội hình đó, đội hình có liên thắng sẽ được nhận điểm cao hơn. Nếu đội hình khiêu chiến thất bại sẽ không cộng điểm. Điểm mỗi đội hình qua các lần thi đấu tại vòng Trục Lộc sẽ được cộng lại để tiến hành xếp hạng.

- Trong quá trình thi đấu sẽ có nhiệm vụ để làm và nhận thưởng khi hoàn thành mục tiêu. Bấm vào Nhiệm Vụ để xem chi tiết. Nếu chưa nhận sẽ gửi qua thư khi kết thúc vòng đấu Trục Lộc.

- Sau khi vòng Đấu Trục Lộc kết thúc sẽ chọn ra 6 người có điểm cao nhất (TOP 6) nhận tư cách tham gia vòng tiếp theo Đấu Tranh Tiên.

- Phần thưởng vòng Đấu Trục Lộc sẽ trao qua thư sau khi vòng đấu Trục Lộc kết thúc và bắt đầu vòng tiếp theo. Chi tiết thưởng xem tại mục Thưởng XH.

- Vòng Trục Lộc chế độ thi đấu là tự động, người chơi không cần thao tác bất cứ gì. Cứ 1 phút sẽ tổng kết 1 lần kết quả chiến đấu của 3 đội hình. Số lượng đối thủ bắt cặp không giới hạn cho đến khi kết thúc thời gian vòng đấu Trục Lộc.

- Tất cả Tiên Linh trong 1 đội hình (tổng 3 đội hình) đều chết thì đội hình còn lại chiến thắng.

- Nếu kết thúc hiệp mà cả 2 bên đều có Tiên Linh còn sống thì dựa vào đội hình nào còn nhiều Tiên Linh sống hơn thì đội hình đó chiến thắng.

- Nếu cả 2 bên đều có Tiên Linh còn sống giống nhau khi kết thúc hiệp đấu thì hệ thống dựa vào tổng tỷ lệ HP của Tiên Linh còn sống để chốt kết quả. Đội hình có tổng tỷ lệ HP nhiều hơn thì đội hình đó thắng.

Chi Tiết Vòng Đấu Tranh Tiên & Vấn Đỉnh

- Thời gian Đấu Tranh Tiên là Thứ 5 lúc 20:00 đến 20:30, người chơi có thể cài đặt trước đội hình trước khi thi đấu.

- Đấu Tranh Tiên sẽ gồm 3 giai đoạn (TOP 32, TOP 16 và TOP 8). Cứ 10 phút sẽ diễn ra 1 giai đoạn, trong đó cứ 5 phút đầu tại mỗi giai đoạn là thời gian dự đoán và điều chỉnh đội hình thi đấu. Sau đó 5 phút còn lại là thời gian tự chiến đấu và kết quả thi đấu.

- Mỗi giai đoạn tất cả người chơi đều được tham gia dự đoán. Số trận dự đoán mỗi vòng là:

+ Vòng TOP 32: dự đoán 4 đội

+ Vòng TOP 16: dự đoán 2 đội

+ Vòng TOP 8: dự đoán 1 đội

- Dự đoán thành công sẽ x2 Linh Ngọc và thất bại sẽ không hoàn trả.

- Sau khi kết thúc trận đấu Tranh Tiên sẽ dựa vào xếp hạng người tham gia để phát thưởng.

- Thi đấu tại vòng Tranh Tiên là thi đấu tự động và loại trực tiếp

- Người chơi sử dụng 3 đội hình đã cài đặt trước để tiến hành thi đấu. Bên nào thắng nhiều hơn trong 3 trận đấu sẽ chiến thắng và vào vòng trong.

- Trường hợp khi kết thúc hiệp đấu thì đội hình có nhiều Tiên Linh còn sống nhiều hơn sẽ là đội thắng. Nếu số Tiên Linh bằng nhau thì dựa vào tổng tỷ lệ HP Tiên Linh còn sống để phân bên thắng và thua.

- Người chơi chiến thắng trong Vòng Tranh Tiên sẽ tham gia vòng Vấn Đỉnh.

- Tại vòng Vấn Đỉnh sẽ thi đấu loại trực tiếp và tìm ra Quán Quân.

- Tại vòng Vấn Đỉnh trước khi mỗi cặp thi đấu thì toàn bộ người chơi đều có thể tham gia cá cược dự đoán người chiến thắng.

Chi Tiết Cá Cược - Dự Đoán

- Trước mỗi trận sẽ có 5 phút để Tiên Hữu toàn server tiến hành dự đoán, chỉ được dự đoán vòng đấu hiện tại.

- Sử dụng Linh Ngọc để tiến hành dự đoán đội sẽ chiến thắng vòng đấu đó. Nếu dự đoán chính xác sẽ hoàn trả x2 Linh Ngọc, nếu dự đoán sai sẽ mất Linh Ngọc đã dự đoán.

- Sau khi đã dự đoán xong sẽ không thể dự đoán lại vòng đấu đó.

- Dự đoán cần 2 Tiên Hữu ghép cặp được với nhau, nếu cặp thi đấu đó chỉ có 1 Tiên Hữu mà không có đối thủ thì cặp đó không thể dự đoán.

- Phần thưởng Linh Ngọc dự đoán chính xác sẽ được gửi qua thư khi trận đấu kết thúc.

- Có thể xem lại Lịch sử dự đoán sau khi trận đấu kết thúc.