Trở Về

Giới Thiệu Tính Năng Động Thiên Phúc Địa

19-06-2023

Tiểu Bạch xin chào,

 

Trong Tông Môn chắc hẵn rằng chủ nhận sẽ bắt gặp ra nhiều tính năng hấp dẫn và trong đó không thể chiếu các tính năng Tông Môn chiến. Trong bài viết này Tiểu Bạch sẽ giới thiệu đến chủ nhân 1 trong nhiều tính năng Tông Môn chiến đó là tính năng Động Thiên Phúc Địa

Thể Loại

- Sử dụng 5 đội hình tham gia chiến đấu, ra trận 3 đội hình.

- Đấu Tông Môn chiến theo nhóm server ghép mỗi kỳ.

Quy Tắc Cơ Bản

- Tông Môn đạt level 2 sẽ mở tính năng

- Tính năng Động Thiên Phúc được chơi theo mùa giải và mỗi mùa giải sẽ duy trì 2 tuần. Thứ 7 tuần đầu tiên mở máy chủ sẽ mở mùa 1.

- Động Thiên Phúc bao gồm 4 giai đoạn, mỗi lần tranh đoạt duy trì 30 phút:

+ Giai đoạn 1: mở vào 20:00 ngày thứ 7 tuần 2. (mở Động Thiên - Linh)

+ Giai đoạn 2: mở vào 20:00 ngày CN tuần 2 (mở Động Thiên - Thánh)

+ Giai đoạn 3: mở vào 20:00 ngày thứ 7 tuần 3 (mở Động Thiên - Tiên)

+ Giai đoạn 4: mở vào 20:00 ngày CN tuần 3. (mở Động Thiên - Thần)

- Thành viên Tông Môn sẽ nhận được hiệu quả buff thông qua Tổ Tiên Phù Hộ

Cách Chơi

- Bắt đầu mỗi mùa giải thì mỗi Tông Môn sẽ ngẫu nhiên phân chia vào mỗi Lối vào Phúc Địa.

- Ban đầu Tông Môn sẽ lấy lối vào Phúc Địa được phân ngẫu nhiên là Tổng Đàn Tiên Môn. Sau khi Tông Môn sở hữu Động Thiên thì Tổng Đàn Tiên Môn sẽ đổi thành chiếm Động Thiên đầu tiên.

- Nếu Tông Môn đã sở hửu Động Thiên sẽ không thể thao tác chỗ lối vào Phúc Địa. Khi Tông Môn mất đi Động Thiên cuối cùng thì sẽ trở về với lối vào Phúc Địa trước đây.

- Tông Chủ được tuỳ ý đổi lối vào Phúc Địa, tuy nhiên sau khi đội lối vào Phúc Địa thì thành viên Tông Môn đang có đội xuất chiến sẽ rút lui hết.

- Động Thiên Phúc Địa có 5 cấp Động Thiên, cấp Động Thiên càng cao thì lợi ích càng lớn.

- Cấp Động Thiên càng cao thì số lượng lượng thủ quân Động Thiên càng nhiều. Điểm chiếm càng nhiều thì lợi ích treo máy càng nhiều.

- Chi tiết điểm tại các cấp Động Thiên:
+ Động Thiên - Phầm (Cấp 1): 100 Điểm
+ Động Thiên - Linh (Cấp 2): 200 Điểm
+ Động Thiên - Thánh (Cấp 3): 300 Điểm
+ Động Thiên - Tiên (Cấp 4): 400 Điểm
+ Động Thiên - Thần (Cấp 5): 500 Điểm

Lợi Ích Treo Máy

- Trong mùa giải đầu tiên khi Động Thiên Phúc Địa chưa mở thì sẽ không có bất kì lợi ích treo máy nào cho Tông Môn.

- Trong giai đoạn tranh đoạt, khi chiếm Động Thiên sẽ không đổi hiệu quả lợi ích treo máy hiện tại. Sau khi tổng kết tranh đoạt sẽ làm mới hiệu quả lợi ích treo máy mới nhất.

- Lợi ích treo máy sẽ lấy điểm TOP 3 Động Thiên của Tông Môn chiếm Động Thiên. Thời gian treo máy mỗi ngày duy trì 2 giờ.

- Người chơi đặt Tiên Linh trấn thủ được tăng lợi ích treo máy. Phẩm Tiên Linh càng cao thì lợi ích càng tăng.

- Số lượng Trấn thủ của Tiên Linh mở theo cấp Tông Môn, người chơi được đặt vào tối đa 10 Tiên Linh và có thể đặt Tiên Linh giống nhau.

Hiệu Quả Tăng Ích

- Hiệu quả buff của Tổ Tiên Phù Hộ sẽ hiệu quả trong lối chơi này.

- Hiệu quả phù hộ sẽ xoá vào mỗi thứ 2, cần thành viên trong Tông Môn tế tự lại để nhận hiệu quả mới.

- Nếu trong thời gian tranh đoạt mà thành viên Tông Môn tế tự và mở hiệu quả buff cao hơn thì sẽ nhận được hiệu quả phù hộ mới và hiệu lực ngay.

Đội Tông Môn

- Tông môn đạt cấp 3 sẽ mở tính năng [Đội Tông Môn] và tổng có 6 đội trưởng cho 6 đội, mỗi đội sẽ có 5 hàng ngũ tương ứng 5 thành viên Tông Môn.

- Bổ nhiệm đội trưởng của đội cần do Tông Chủ hoặc Phó Tông Chủ thao tác chọn.

- Thành viên Tông Môn có thể vào 1 đội bất kỳ, sau khi vào sẽ do Đội Trưởng đội đó quyết định xếp vị trí thứ mấy trong đội.(tối đa 5 vị trí)

Đội Ngũ

- Đội trưởng có thể cài đặt tối đa 5 thành viên ra trận, mỗi thành viên sẽ có tối đa ra trận ( 5 đội hình) (mở khoá thêm đội hình bản thân cần cá nhân tiên hữu đó đạt điều kiện).

- Đội sẽ có 3 loại trạng thái: Rảnh - Công và Thủ.

- Đội mỗi khi ra trận thắng 1 lần thì Tiên Linh của đội sẽ tạo ra Điểm Mệt Mỏi.

- Điểm mệt mỏi sẽ ảnh hưởng đến thuộc tính chiến đấu của Tiên Linh.

Tập Hỏa Mục Tiêu

- Tập Hoả có ý nghĩa cho thành viên trong Tông Môn thấy dấu hiệu Tông Chủ muốn tấn công các vị trí chỉ định quan trọng trong chiến lược.

- Tông Chủ có thể tập hoả/hoặc huỷ tập hoả Động Thiên bất cứ lúc nào.

- Tông Chủ có thể tập hoả tối đa 3 mục tiêu, nhưng không thể tập hoả Động Thiên phe ta.

Động Thiên Phúc Địa

- Thành viên trong Tông Môn có thể thao tác đội của bản thân khi tranh đoạt và cũng có thể tự vào hàng ngũ trong Đội Tông Môn.

- Khi thành viên trong Tông Môn vào hàng ngũ xong thì tất cả do Đội Trưởng nhóm đó quyết định tranh đoạt. Bản thân không cần thao tác gì cả.

- Khi tranh đoạt Động Thiên chỉ được tranh đoạt Động Thiên với lối vào Phúc Địa phe ta hoặc Động Thiên bên cạnh.

- Mỗi Động Thiên đều có thủ quân tương ứng. Thành viên trong Tông Môn cần đánh bại tất cả thủ quân trong Động Thiên đó mới được chiếm Động Thiên này.

- Cùng 1 Động Thiên sẽ bị nhiều Tông Môn tranh đoạt cùng lúc, nhưng sở hữu Động Thiên chỉ thuộc về 1 Tông Môn.